Følg dine aktier på mobilen
og på web

Få hurtigt og nemt overblik over udviklingen i dine aktiedepoter og bliv automatisk alarmeret når en aktie falder i kurs.

Funktioner

Overblik

Giver hurtigt overblik over hvordan aktierne udvikler sig samt hvor meget de udgør af det samlede depot. Inkluder realiserede gevinster og tab

Dagens vindere

Top 10 vinder- og taberaktier.

Overblik over hele og dele af depotet

Se hvordan depotet eller en delmængde har præsteret over en given periode.

Flere depoter

Følg et eller flere depoter og bevar overblikket på tværs af porteføljen.

Alarmer

Modtag alarmer via via push-beskeder og emails. Gør brug af kurs- og trailing stop loss alarmer.

Overvåg enkelt aktier eller hele depotet

Registrer udbytte, omkostninger, indtægter og udgifter så de medregnes i det samlede resultat.

Web adgang

www.thestockportfolio.com giver adgang til din portefølje og en hurtig, overskuelig oversigt over dagens kurser.

InstruktionerInfo

Mange holder skarpt øje med en aktie i perioden efter den er købt, med tiden bliver den måske glemt og en dag opdager man, at den kunne have været solgt med gevinst for tre måneder siden.


Aktieportefølje gør det let at få overblik over hvordan aktieportefølje udvikler sig. Er der aktier som ikke performer som du forventer, eller er det på tide at tage gevinst på aktier som er steget? Se det i app’en eller opret alarm som sender en besked når kursen falder.


Brug af app’en

For at få fuldt udbytte af app’en, er det naturligvis vigtigt at bruge den efter hensigten. På alle skærmbilleder kan du få hjælp på knappen i toppen af skærmen. Her gennemgås de vigtigste skærmbilleder.


Porteføljeudvikling

Dette er app’ens centrale skærm. Den viser hvordan porteføljen har udviklet sig i en valgt periode.


Et depot har en basisvaluta. Værdier omregnes til denne valuta (ved at bruge gennemsnitskursen den pågældende dato). I nedenstående eksempler er basisvaluta USD$


* Realiserede gevinster og tab fra depotkontoen (Account) vises kun hvis 'Indregn konto' er valgt i Indstillinger


Aktie detaljer

Denne skærm viser aktulle informationer om en aktie og hvis aktien ejes; i hvilket depot den findes samt købsinfo.


Konto (Transaktioner)

For at få et retvisende billede af udviklingen i en portefølje, er det nødvendigt også at medtage udgifter og indtægter. Derfor er det med version 1.3 blevet muligt at oprette posteringer(transaktioner). Faktisk bliver der med denne version, automatisk oprettet posteringer når en aktie købes og sælges. Men da det er valgfrit om man ønsker at benytte denne funktionalitet, bliver de kun medregnet i porteføljens udvikling, hvis det er tilvalgt i indstillinger.


I modsætning til et traditionelt kontoudtog, hvor man kun kan se hvor meget der er indsat/hævet på kontoen, indeholder oversigten også en markering af, om det drejer sig om en indtægt/udgift (og derfor skal medregnes i resultatet) eller om det er et indskud eller køb (som ikke medregnes i resultatet).


Posteringer som er grå påvirker ikke resultatet. Det kan f.eks. dreje sig om en overførsel af penge, eller køb af aktier.

Posteringer som er røde/grønne påvirker resultatet. Det kan f.eks. dreje sig om renteindtægter, kurtage eller salg af en aktie.

* Over-/underskud på depotkontoen medtage kun i porteføljeberegningen hvis 'Indregn konto' er valgt i IndstillingerVersioner

Version 2.8

Released on January, 2017
 • New
  Gennemgribende performance- og beregningsoptimeringer
 • New
  Eksporter til Excel
 • Fix
  Bugfixes

Version 2.7

Released on August, 2016
 • New
  Automatisk kurtage beregning
 • New
  Angiv selv vekselkurs ved køb og salg
 • New
  Sortering af aktier i porteføljeoversigten - på kolonne eller træk/slip
 • Fix
  Bugfixes

Version 2.6

Released on March, 2016
 • New
  Finanskalender - Se datoer for generalforsamling, regnskab m.v.
 • New
  Østrigske aktier - Vienna Stock Exchange tilføjet

Version 2.5

Released on February, 2016
 • New
  Ny hovedmenu - åbn med swipe
 • New
  Favoritter
 • New
  Farvetemaer

Version 2.4

Released on December, 2015
 • New
  Nye bruger opret/login funktioner
 • New
  Nye funktion til reset af password

Version 2.3

Released on August, 2015
 • New
  Finnish stocks
 • New
  Faster quote updates

Version 2.2

Released on July, 2015
 • New
  Antal aktier kan angives i decimaler
 • Fix
  Manglende farver på Glidende gennemsnit popup
 • Fix
  Rækkefølge på transaktioner

Version 2.0

Released on December, 2014
 • New
  Det er blevet endnu letter at undgå tab. Med Depotovervågning kan du sætte overvågning på et helt depot og modtage notifikationer når en aktie falder rammer Golden-/Death Cross m.v.
 • New
  Se glidende gennemsnit på aktiegrafen.
 • New
  Notifikationer er nu samlet i meddelelsescenteret samt i de daglige/ugentlige statusrapporter via mail.
 • New
  RSI (Relative Strength Index) i aktiedetaljer.

Version 1.9

Released on August, 2014
 • New
  Get overall status of all portfolios.
 • New
  Ability to add shares in the same company.
 • New
  Recent news on companies.
 • New
  Links to external resources with additional information on each company.
 • New
  Use percent arrow as update-button

Version 1.8.x

Released on June, 2014
 • New
  Now also stocks from Switzerland, the Netherlands and Great Britain
 • Fix
  Bugfixes

Version 1.7

Released on May, 2014
 • New
  Compare the development in your portfolio with the development in global indices such as Nasdaq, Dax, C20 and more
 • New
  Receive daily/weekly status rapports via push-notifications and mail
 • Fix
  Bugfixes

Version 1.6.1

Released on February, 2014
 • New
  Show development graph as total of entire portfolio
 • Imp
  Change the currency of an existing portfolio
 • Imp
  Added Aktietorget stocks
 • Fix
  Bugfix: Note on deposit can be edited

Version 1.5

Released on January, 2014
 • New
  Exchange profit / loss are automatically calculated when selling stocks in foreign currency
 • New
  Partial sale of stocks
 • Imp
  Lots of new stocks (S&P500, Firstnorth etc)
 • Fix
  Distribution graph - Stocks in same company are added.
 • Fix
  Bugfixes

Version 1.4

Released on December, 2013
 • Fix
  Better performance.
 • Imp
  Historical data back to 1. january 2000
 • Imp
  Link from alert to stock

Version 1.3

Released on September 11th, 2013
 • New
  Account - Transactions enables the app to register profit/loss (and other income/expenses). Which can be included when calculating the protfolio progess.
 • Imp
  Improved search - search among all available shares
 • Fix
  Several bugfixes

Version 1.2

Released on May 21th, 2013 (Android)
 • Fix
  Several bugfixes
 • New
  Password protect login
  Share portfolios between devices (Also between IOS/Android)
 • Imp
  Display portfolio progression from a specific date
  Swipe between pages
  New Date selector

Version 1.1

Released on April 9th, 2013
 • FixSetting that allows text-keyboard in decimal-fields (Android Samsung Problem)
  Several bugfixes
 • New
  Foreign stocks
  Currency per portfolio
  Add note to stock
  Add note to portfolio
  Translated to english, swedish, german, (+ danish)

Version 1.0.2

Released on February 10th, 2013
 • Fix Bugfixe Push notifications
 • New Initial release for iOS

Version 1.0.1

Released on January 22nd, 2013
 • New Initial release for Android

Version 1.0.0

Internal version finished on December 18th, 2012
 • New Internal release version

FAQ

Hvordan deler jeg portefølje mellem flere enheder?

Hvordan opretter jeg login + password?

 • Angiv din email og et valgfrit password i indstillinger på den enhed som indeholder porteføljen som skal deles.
 • Angiv samme email og password på den anden enhed som skal have adgang til porteføljen.
 • Accepter at den eksisterende portefølje bliver overskrevet.
 • Slet evt. Password i indstillinger, hvis du ikke vil logge på fremover.

Aktie xxx mangler?

 • Her er en liste over de tilgængelige aktier i app'en.
 • Hvis du stadig savner en aktie, kan du kontakte os.

Hvis man har købt samme aktie flere gange, vises de hver for sig. Kan de ikke vises som én post med gennemsnitlig kurs?

  Via Indstillinger "Sammenlæg aktier fra samme selskab".

Hvorfor er der ikke en opdatér knap i toppen af porteføjesiden?

  Man kan opdatere siden ved at trykke på pilen som angiver procentvis udvikling.

Hvad skal jeg bruge depotkontoen til?

 • App'ens primære mål, er at give overblik over hvordan en portefølje har udviklet sig over tid. Dette gøres dels ved at vise hvordan aktierne har udviklet sig siden de blev købt, men for at give et retvisende billede af porteføljens performance et det naturligvis også nødvendigt at medregne gevinster og tab ved salg, samt andre indtægter og udgifter. App'en opretter automatisk transaktioner når der sælges en aktie, dermed registreres gevinst/tab og kurtage. Disse og andre transaktioner medtages dog kun når 'Indregn konto' er tilvalgt i indstillinger

Er det muligt at registrere kontantbeholdning?

 • Depotkontoen bruges både til at holde styr på kontantbeholdning (saldo på kontoen) og resultat (over/underskud). Ved at oprette en postering af typen Overførsel, kan man justere saldoen uden at påvirke resultatet.
  Grønne/røde posteringer indgår i beregning af porteføljens resultat, mens grå kun påvirker saldoen.

Kan man registrere delsalg af en aktie?

 • Ja

Kan man registrere styk antal med decimaler?

 • Ja

Hvorfor afviger kursen i app'en fra andre kilder på nettet?

 • Prisen på et papir er sjælden helt entydig, da der jo typisk er et spænd mellem udbudspris og budpris. Når det handler om investeringsforeninger, så skelner man mellem flere forskellige priser: indre værdi, emission og indløsning. App'en viser indre værdi, mens andre kilder måske viser en af de andre.

  Hvis du finder større afvigelser i en kurs er du meget velkommen at kontakte os.
  • Indre værdi
   Den indre værdi er regnskabsværdien af et investeringsbevis i en afdeling. Kursen er bestemt af et simpelt regnestykke: Den samlede afdelingsformue (værdien af værdipapirerne plus kontanter) delt med antallet af udstedte beviser i afdelingen. Udenlandske investeringer omregnes til danske kroner.
  • Emission
   Den pris, du som investor højst kan komme til at betale ved køb af et investeringsbevis. Den faktiske købskurs kan du få oplyst hos din handelspartner.
  • Indløsning
   Den pris, du som investor minimum kan regne med at få ved salg af et investeringsbevis. Den faktiske salgskurs kan du få oplyst hos din handelspartner.

Kontakt

Spørgsmål, fejlrapporteringer, ideer er velkomne

Ups! Udfyld det markerede felt...

Tak! Beskeden er afsendt.